OM AGIO

Ordet agio betyder "belopp med vilket priset på ett värdepapper överstiger det nominella värdet", eller kort sagt mervärde.

Jag valde ordet som företagsnamn för att det är just mervärde som jag vill erbjuda mina kunder. Min målbild är att kunden känner att mina tjänster ger dem något mer än att bara vara ett nödvändigt ont.

Vad det innebär i praktiken skiljer från kund till kund och kan innefatta allt från en timmes rådgivning till en fullfjädrad ekonomitjänst men i slutändan är min önskan att alla känner att jag kunnat bidra med ett värde.

Företagandet i allmänhet och redovisningsbranschen i synnerhet genomgår just nu en snabb digital utveckling och jag med den.

Gamla arbetssätt och rutiner behöver bytas ut av lämpliga digitala verktyg och effektivare processer för att kunna fortsätta bedriva konkurenskraftig verksamhet.

Oavsett om ni är precis i startgroparna eller kommit väldigt långt i den papperslösa administrationen så kan jag hjälpa dig och ditt företag utifrån just era förutsättningar.